Rektor

Naszym klientem jest holding edukacyjny, w skład którego wchodzi kilka wyższych uczelni tworząc jedną z największych instytucji na rynku oświatowym w Polsce. Organizacja posiada ponad 20 letnie doświadczenie w kształtowaniu oferty edukacyjnej specjalizując się w szczególności w tworzeniu rozwiązań szkolnictwa dla osób aktywnych zawodowo. Owocem wieloletniej strategii jest szeroka skala działania (ponad 130 tys. absolwentów) jak też wysoki poziom merytoryczny (uprawnienia doktorskie i habilitacyjne wybranych ośrodków). W związku z faktycznym rozwojem holdingu, poszukujemy osoby na stanowisko w ramach wyższej uczelni biznesowej w Warszawie:

Rektor

Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref. REK/1120
Zadania

Wśród szerokiego zakresu obowiązków Rektora, największy nacisk będzie położony na rozwój obszaru naukowego, stworzenie struktury odpowiedzialnej za prowadzenia projektów badawczych. Szczegółowy zakres obejmuje:

 • zbudowanie zespołu pracowników naukowych,
 • opracowanie  i wdrożenie struktury zarządzania nauką (podział na zespoły, sposoby raportowania wyników badań, itd.),
 • kierowanie działalnością naukową Uczelni w ramach własnej dyscypliny naukowej – zakres możliwych dyscyplin jest szeroki i obejmuje dziedziny nauk społecznych, technicznych (np. IT) a także humanistycznych,
 • odpowiedzialność  za wsparcie finansowe działalności badawczej pracowników  dydaktyczno–badawczych,
 • współpraca  z innymi jednostkami badawczymi w ramach grupy oraz z jednostkami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi,
 • odpowiedzialność  za opracowanie Systemu  Zapewnienia Jakości Kształcenia
Wymagania
 • stopień naukowy doktora habilitowanego lub wyższy tytuł naukowy – zakres merytoryczny jest szeroki, preferowane obszary to nauki społeczne, techniczne i humanistyczne
 • dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne potwierdzające ugruntowaną pozycję w świecie nauki
 • dobra znajomość j. angielskiego
 • doświadczenie menedżerskie w kierowaniu projektami badawczymi
Oferujemy
 • możliwość stworzenia nowej struktury naukowej, która pozwoli na uzyskanie uprawnień do przyznawania stopnia naukowego doktora
 • pracę w nowoczesnym środowisku oraz możliwość współtworzenia wieloletniej strategii rozwoju uczelni
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV klikając na poniższy przycisk „Aplikuj”. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnej pod przyciskiem z napisem „ZGODA”
Zgoda