Executive search

Nasze doświadczenie obejmują rekrutacje kadry menedżerskiej zarówno najwyższego (top management) jak i średniego szczebla (middle management). Zrealizowane do tej pory projekty dotyczyły stanowisk na poziomie globalnym, europejskim oraz lokalnym. Wśród nich poszukiwaliśmy dyrektorów generalnych oraz menedżerów poszczególnych funkcji, jak: sprzedaż i marketing, finanse, produkcja, logistyka, zakupy. W zakładce nasze osiągnięcia prezentujemy listę wszystkich zrealizowanych projektów.

Źródeł naszych osiągnięć upatrujemy w sposobie pracy, który bazuje na poniższych elementach:

Przygotowanie projektu

Oprócz szczegółowego poznania stanowiska pracy z jego zadaniami i wymogami zwracamy uwagę na środowisko, w którym osoba będzie pracować. Kontekst ten obejmuje:

  • plany strategiczne organizacji, które mogą przełożyć się na cele zatrudnionego menedżera,
  • wsparcie ze strony organizacji i związany z tym poziom samodzielności na stanowisku
  • kulturę i klimat organizacji
  • stopień strukturyzacji i regulacji procesów wewnętrznych
  • szanse i zagrożenia wewnętrzne oraz środowiskowe, które staną przed nowym menedżerem

Poznanie szerszego kontekstu pozwala nam na przygotowanie lepiej dopasowanego procesu, w tym na zaprojektowania listy docelowej oraz narzędzi selekcji kandydatów.

Lista docelowa

Na samym początku projektu wspólnie z klientem ustalamy zakres poszukiwań. Jego granicę może wyznaczać branża, terytorium geograficzne czy precyzyjnie zdefiniowana lista starannie dobranych przedsiębiorstw.

Skupienie na kompetencjach

Podstawowym narzędziem selekcji stosowanym przez naszych konsultantów jest wywiad kompetencyjny, w trakcie którego skupiamy się na wydarzeniach z przeszłości kandydata, na podstawie których możemy oszacować poziom opanowania kompetencji, które często są definiowane na potrzeby poszczególnych projektów. Wnioski z wywiadu podlegają weryfikacji w trakcie procesu sprawdzania referencji kandydata. Proces ten jest niejednokrotnie bardziej czasochłonny niż wcześniej przeprowadzony strukturyzowany wywiad. Sprawdzając referencje zwracamy szczególną uwagę na zachowanie dyskrecji, poszanowanie prywatności kandydata oraz obowiązujących norm i przepisów prawnych. W niektórych przypadkach stosujemy także testy wiedzy przygotowane przez współpracujących z nami ekspertów.

Studia przypadków

Szczegółowe poznanie profilu stanowiska wraz z wyżej opisanym kontekstem pozwala nam na zaprojektowanie narzędzia, które ma na celu dalsze przybliżenie kompetencji kandydatów. Często proponujemy, aby wybrany osoba (lub wąska grupa kandydatów) rozwiązała zadanie, którego treść w możliwie najbliższym stopniu odzwierciedla realia na nowym stanowisku. Takie podejście pozwala na maksymalizację poziomu dopasowania zatrudnionego menedżera a tym samym minimalizację ryzyka rozczarowanie każdej ze stron. Kandydat może lepiej poznać swoje przyszłe zadania, natomiast pracodawca ma możliwość obserwacji kompetencji w trakcie ich wykorzystania. Ponadto obie strony doświadczają wspólnej pracy oraz licznych interakcji, co ostatecznie pozwala na podjęcie trafniejszej decyzji.

Szczegółowe raportowanie

W trakcie realizacji projektów oferujemy naszym klientom dwie metody raportowania. Pierwsza dotyczy postępów w rekrutacji, dzięki czemu pracodawca może poznać szczegóły wykonanych działań wraz z ich efektami, najczęściej w postaci tabelarycznych, przejrzystych zestawień wraz odpowiednimi statystykami. Druga metoda obejmuje raportowanie dotyczące kompetencji poszczególnych kandydatów. Badanie jakości naszych usług pokazało, że nasi klienci odpowiadając na otwarte pytanie dotyczące zalet współpracy z OPTIVO consulting najczęściej wymieniali wysoką trafność i rzetelność opisów kompetencji kandydatów. Oba sposoby raportowania mogą być dowolnie dostosowane do potrzeb pracodawcy.