Prodziekan

Naszym Klientem jest nowoczesna, niepubliczna uczelnia wyższa z Wrocławia, jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w całym regionie Dolnego Śląska. Od wielu lat zajmująca pierwsze miejsca w rankingach uczelni niepublicznych regionu.
Akutanie, w związku z faktycznym rozwojem struktur oraz oferty dydaktycznej, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Prodziekan

Miejsce pracy: Wrocław + home office
Nr ref. PDZ/052024
Zadania

Poszukiwana osoba będzie całościowo odpowiedzialna za przydzieloną grupę kierunków studiów w ramach jednej z kilku dyscyplin naukowych. Prodziekan zarządza pracami instytutu obejmującego grupę kierunków.

 • Koordynacja działań projakościowych w zakresie kształcenia na kierunkach studiów tworzących instytut
 • Zarządzanie zespołem menedżerów kierunków studiów wchodzących w skład instytutu
 • Udział w działaniach promujących prowadzone w obrębie instytutu kierunki studiów
 • Inicjowanie oraz realizacja działań na rzecz rozwoju wydziału, w tym oferty dydaktycznej instytutu
 • Tworzenie warunków do działalności studenckiej na wydziale
 • Reprezentowanie wydziału w kontaktach zewnętrznych, w tym z uniwersytetami zagranicznymi
 • Rozwój oferty edukacyjnej – w tym stworzenie nowych kierunków odpowiadających zapotrzebowaniu polskich i zagranicznych studentów
 • Rozbudowa struktury dydaktycznej, pozyskanie nowych wykładowców ze świata akademickiego oraz ze środowiska praktyków
 • Nadzór nad rozwojem nowoczesnych metod kształcenia, w tym e-learning oraz aktywnych form nauczania
 • Kontrola budżetu dydaktycznego
 • Prowadzenia zajęć dydaktycznych w określonym wymiarze czasu.
Wymagania
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora z obszaru nauk społecznych lub nauk o zdrowiu
 • Znajomość prawa o szkolnictwie wyższym, szczególnie w zakresie projektowania i zarządzania dydaktyką w szkole wyższej
 • Znajomość procesów i wiedza o funkcjonowaniu uczelni wyższych, w tym doświadczenie w pracy na uczelni wyższej w obszarach związanych z dydaktyką oraz tworzeniem nowych kierunków studiów
 • Umiejętność zarządzania ludźmi – budowanie partnerskich relacji służących osiąganiu celów biznesowych
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1
Oferujemy
 • Ciekawą pracę w największym polskim holdingu uczelni niepublicznych – zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami w ramach holdingu oraz federacji naukowej
 • Możliwość zdobywania praktycznej wiedzy podczas szkoleń oraz wyjazdów zagranicznych
 • Pracę w systemie hybrydowym, zgodnie z zasadami funkcjonującymi w uczelni
 • Atrakcyjne dofinansowanie do studiów podyplomowych i szkoleń językowych
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV klikając na poniższy przycisk „Aplikuj”. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnej pod przyciskiem z napisem „ZGODA”
Zgoda