Dziekan

Naszym klientem jest holding edukacyjny, w skład którego wchodzi kilka wyższych uczelni tworząc jedną z największych instytucji na rynku oświatowym w Polsce. Organizacja posiada ponad 20 letnie doświadczenie w kształtowaniu oferty edukacyjnej specjalizując się w szczególności w tworzeniu rozwiązań szkolnictwa dla osób aktywnych zawodowo. Owocem wieloletniej strategii jest szeroka skala działania (ponad 130 tys. absolwentów) jak też wysoki poziom merytoryczny (uprawnienia doktorskie i habilitacyjne wybranych ośrodków). W związku z faktycznym rozwojem holdingu, poszukujemy osoby na stanowisko do nowo-powstałej wyższej uczelni biznesowej w Warszawie:

Dziekan

Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref. DZW/0419
Zadania
 • kierowanie pracami wydziału oraz reprezentowanie uczelni w kontaktach zewnętrznych, w tym z innymi uczelniami w ramach holdingu oraz uniwersytetami zagranicznymi
 • zbudowanie struktury dydaktycznej właściwej dla holdigu (m. in. powołanie menedżerów poszczególnych przedmiotów i kierunków)
 • rozwój oferty edukacyjnej – w tym stworzenie nowych kierunków oraz poszerzenie bieżącej oferty o studia MBA oraz studia w językach obcych
 • pozyskanie nowych wykładowców ze świata akademickiego oraz ze środowiska biznesowego
 • nadzór nad poziomem kształcenia, m.in. poprzez wdrożenie procesu ankietyzacji zajęć dydaktycznych
 • wprowadzenie nowoczesnych metod kształcenia, w tym e-learning oraz wdrożenie aktywnych form nauczania (case study, projekty, gry, programy informatyczne, etc.)
 • zarządzanie retencją studentów
 • kontrola budżetu dydaktycznego
Wymagania
 • naukowy stopień doktora lub wyższy stopień/tytuł naukowy – zakres merytoryczny jest szeroki, preferowane obszary to nauki społeczne oraz inżynieryjno-techniczne
 • dobra znajomość j. angielskiego
 • doświadczenie menedżerskie w kierowaniu placówką edukacyjną lub biznesową
 • doświadczenie dydaktyczne oraz dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych
 • dobrze rozwinięte umiejętności w zakresie zarządzania (planowanie i organizowanie, zarządzanie personelem)
Oferujemy
 • możliwość, a w zasadzie konieczność rozwoju oferty edukacyjnej oraz struktury dydaktycznej nowej uczelni wyższej w Warszawie
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów oraz innowacji w zakresie dydaktyki
 • pracę w nowoczesnym środowisku oraz możliwość współtworzenia wieloletniej strategii rozwoju uczelni
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV klikając na poniższy przycisk „Aplikuj”. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnej pod przyciskiem z napisem „ZGODA”
Zgoda