Rekrutacje - opis usługi

Firma OPTIVO Consulting specjalizuje się w realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska wysokiego oraz średniego szczebla. Z uwagi na nasze doświadczenia oraz stosowaną metodologię usługi rekrutacyjne polecamy zwłaszcza gdy:
- znalezienie pracownika jest szczególnie trudne, tradycyjne źródła kandydatów są niewystarczające
- weryfikacja kwalifikacji kandydatów wymaga specjalistycznej wiedzy i wysokich umiejętności prowadzenia wywiadu
- proces rekrutacji musi być prowadzony poufnie

 

Doświadczenia naszych pracowników obejmują poszukiwania prezesów, dyrektorów zarządzających, dyrektorów/kierowników departamentów oraz ekspertów i specjalistów. Projekty  te  były  prowadzone  w  takich  obszarach  jak  inżyniera,  produkcja,  logistyka,  finanse i bankowość, sprzedaż, marketing oraz IT.

 

Podstawową metodą naboru są poszukiwania bezpośrednie. Dysponujemy w tym obszarze autorskimi rozwiązaniami, rozwijanymi przez kilka ostatnich lat. Wiemy jak znaleźć i skutecznie przekonać najlepszych pracowników do zmiany pracy. W ramach selekcji kandydatów posiłkujemy się wiedzą specjalistyczną współpracujących z nami ekspertów, przeprowadzamy testy, stosujemy wywiad kompetencyjny, sprawdzamy referencje, dlatego możemy śmiało powiedzieć, że dostarczamy najlepszych pracowników dostępnych w danym czasie na rynku. Wszystkie projekty realizujemy zgodnie ze sztuką prowadzenia naboru personelu. Opieramy się na faktach a nie intuicji. Stosujemy rzetelne, bliskie naukowemu podejście do realizowanych projektów.

 

Oprócz wysokiej klasy kandydatów, dostarczamy obszerną informację o rynku pracy. System raportowania stosowany przez naszą firmę gwarantuje Państwu szczegółową kontrolę realizowanego projektu i rzetelny opis kandydatów ale także dostarczamy bardzo przydatne dane o rynku pracy, na którym poszukujemy pracowników.

 

Po zakończeniu projektu rekrutacji bierzemy odpowiedzialność, także finansową, za naszych kandydatów. Ponadto po okresie próbnym dokonujemy ewaluacji procesu naboru wraz z oceną kompetencji zatrudnionej osoby. Dzięki temu jesteśmy w stanie doskonalić nasz warsztat oraz metody selekcji.