Rekrutacje aktualne:

 

 

Rekrutacje zrealizowane:

 

Sourcing Manager

Naszym Klientem jest renomowana, kilkusetosobowa firma produkcyjna o wieloletniej tradycji na rynku polskim i europejskim. Fabryka w Polsce cechuje się bardzo nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi oraz wysokimi standardami zarządzania co przekłada się na jakość produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo w Europie. Obecnie, dla naszego klienta, poszukujemy osoby na nowe stanowisko:

 

Sourcing Manager

 

 

Miejsce pracy: Gniezno

Nr ref. SRCM/0418

 

Zadania:

• Odpowiedzialność za cały obszar komercyjny w zakresie zakupów produkcyjnych (komponenty maszyn: głównie elementy stalowe i wyposażenie elektryczne oraz zakupy specjalne - łącznie kilka tysięcy SKU)
• Dywersyfikacja i optymalizacja źródeł dostaw
• Poszukiwanie nowych dostawców materiałów i usług
• Opracowanie strategii negocjacji zgodnie z celami biznesowymi Spółki
• Renegocjacja, przedłużenie lub rozwiązanie umów z dostawcami materiałów i usług.
• Analiza trendów w branży w celu minimalizacji ryzyka, zabezpieczenia ciągłości dostaw
• Inicjowanie i koordynowanie projektów związanych ze standaryzacją surowców
• Realizacja projektów oszczędnościowych i rozwojowych zgodnie z polityką lean manufacturing
• Ustalanie standardów walidacji dostawców oraz przeprowadzenie audytów
• Ocena kluczowych kompetencji dostawców i ich pozycjonowanie pod względem konkurencyjności
• Weryfikacja i zatwierdzanie pełnej listy dostawców
• Ścisła współpraca z działami: badań i rozwoju, logistyki, jakości i finansów

 

Wymagania:

• Doświadczenie na podobnym stanowisku (min. 5 lat)
• Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu zarządzania zakupami - poszukujemy osoby o nowoczesnym podejściu do zakupów, stosującą analizę struktury dostawców, znającą standardy audytów dostaw oraz zdolną stosować zaawansowane sposoby negocjacji (np. w oparciu o cost breakdown analysis)
• Bardzo dobra znajomość j. angielskiego
• Mile widziana znajomość metodologii ciągłego doskonalenia
• Inicjatywa i samodzielność
• Wysoka świadomość procesów biznesowych
• Znakomite umiejętności negocjacyjne - poszukujemy osoby zdolnej wypracować trwałe relacje z dostawcami

 

Oferujemy:
• pracę w renomowanej firmie o stabilnej pozycji na rynku
• możliwość wejścia do tzw. management team'u
• atrakcyjne warunki pracy

 

 

Kontakt:

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres email: rekrutacja@optivohr.pl podając w tytule nr referencyjny. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą.  

 

 

 Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby projektu rekrutacji

Przesyłajać swoje CV niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OPTIVO consulting Adam Pokrzywniak moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji.


 

Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych

Wraz z powyższą zgodą potwierdzam otrzymanie poniżysz informacji

 

Administratorem moich danych osobowych jest OPTIVO consulting Adam Pokrzywniak z siedzibą w Poznaniu, ul. Ostródzka 22, 60-461 Poznań, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („Administrator").

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych
Moje dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679); 
 • dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679); 
 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy; 
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679);
 • w celu badania satysfakcji kandydatów do pracy będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia kandydatów do pracy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679);

 

Zakres moich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może obejmować:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • przebieg pracy zawodowej, w tym: nazwy mojego obecnego oraz byłych pracodawców, branża, w której pracuję, umiejętności, certyfikaty, uprawnienia, wizerunek (zdjęcie),
 • inne informacje zawarte przeze mnie dobrowolnie w życiorysie zawodowym.

 

Czas przetwarzania moich danych osobowych
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej lub do momentu wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź do upłynięcia okresu 3 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 
Dane przetwarzane dla potrzeby przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Administratora będą przetwarzane do czasu, aż zgłoszę sprzeciw względem ich przetwarzania.

 

Moje uprawnienia
Mam prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania ich kopii), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. 
Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, kontaktując się z Administratorem pod adresem rekrutacja@optivohr.pl

 

Komu mogą być przekazane moje dane osobowe
Moje dane osobowe Administrator może przekazać: dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zlecającym Administratorowi przeprowadzenie procesu rekrutacji, pracownikom i współpracownikom Administratora lub podmiotów przetwarzających w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania moich danych osobowych.