Rekrutacje aktualne:

 

 

Rekrutacje zrealizowane:

 

Dyrektor Działu Planowania Produkcji

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma produkcyjna, posiadająca w Polsce kilka fabryk w których zatrudnienia znajduje blisko 4tys. osób. Spółka jest notowana na jednej z kluczowych europejskich giełd papierów wartościowych, osiąga bardzo dobre wyniki sprzedaży i zatrudnia. Obecnie dla naszego klienta poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

Dyrektor Działu Planowania Produkcji

 

Miejsce pracy: Mazowsze (północna część województwa)

Nr. ref. MDPPM/1017

 

Zadania:
• koordynacja pracy ponad 20 osobowego zespołu odpowiedzialnego za planowanie produkcji
• nadzór nad tworzeniem planów krótko i długoterminowych
• opracowywanie prognoz produkcyjnych na podstawie danych marketingowych oraz technologicznych
• kontrola i analiza dostępności zasobów, w tym materiałów i pracowników
• przygotowanie harmonogramów zakupów w wybranych obszarach
• kontrola realizacji planów produkcyjnych
• przewodzenie projektom zwiększenia wydajności pracy i poprawy jakości produktów - polityka systematycznej optymalizacji

Wymagania:
• kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w dziedzinie planowania produkcji lub w obszarze inżynierii procesu/produkcji
• mile widziane doświadczenie z zakresu wdrażania nowoczesnych metod zarządzania produkcją (Kaizen, Lean, 5S itd.)
• mile widziana dobra znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
• umiejętność pracy w bardzo dynamicznym środowisku (liczne przezbrojenia, wiele rodzajów produkowanych wyrobów)
• zdecydowanie i odwaga w działaniu
• kreatywność oraz inicjatywa

Oferujemy:
• pracę w renomowanej firmie o stabilnej pozycji na rynku
• możliwość realizowania autorskich pomysłów organizacji obszaru produkcji
• możliwość awansu

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres email: rekrutacja@optivohr.pl podając w tytule nr referencyjny. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą.  

 

 

 Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby projektu rekrutacji

Przesyłajać swoje CV niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OPTIVO consulting Adam Pokrzywniak moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji.


 

Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych

Wraz z powyższą zgodą potwierdzam otrzymanie poniżysz informacji

 

Administratorem moich danych osobowych jest OPTIVO consulting Adam Pokrzywniak z siedzibą w Poznaniu, ul. Ostródzka 22, 60-461 Poznań, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („Administrator").

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych
Moje dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679); 
 • dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679); 
 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy; 
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679);
 • w celu badania satysfakcji kandydatów do pracy będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia kandydatów do pracy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679);

 

Zakres moich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może obejmować:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • przebieg pracy zawodowej, w tym: nazwy mojego obecnego oraz byłych pracodawców, branża, w której pracuję, umiejętności, certyfikaty, uprawnienia, wizerunek (zdjęcie),
 • inne informacje zawarte przeze mnie dobrowolnie w życiorysie zawodowym.

 

Czas przetwarzania moich danych osobowych
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej lub do momentu wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź do upłynięcia okresu 3 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 
Dane przetwarzane dla potrzeby przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Administratora będą przetwarzane do czasu, aż zgłoszę sprzeciw względem ich przetwarzania.

 

Moje uprawnienia
Mam prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania ich kopii), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. 
Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, kontaktując się z Administratorem pod adresem rekrutacja@optivohr.pl

 

Komu mogą być przekazane moje dane osobowe
Moje dane osobowe Administrator może przekazać: dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zlecającym Administratorowi przeprowadzenie procesu rekrutacji, pracownikom i współpracownikom Administratora lub podmiotów przetwarzających w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania moich danych osobowych.